Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en /of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch door middel van druk, fotocopie, of op welke ander wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers. Inbreuken op deze bepaling zullen worden vervolgd voor de rechtbank.   

 

2000 TDB - Alle Rechten Voorbehouden